Дяківсько-регентський інститут

"Дяк - це досвідчений співак,
який, лишаючись членом богомільного народу,
править всенародним співом під час богослужінь"

(з документуhе Role of the Сапtоr",
виданого Митрополичим Інститутом Дяківства
в м. Пітсбурґ, Пенсильванія
)

Віддавна дяки в Україні творили особливий стан, який, з одного боку, був тісно пов’язаний з Церквою та її богослужбами, а з іншого, вони були найміцнішою та найширшою зв’язуючою ланкою між духовенством і народом, між церквою і людським загалом. Тому дяківській освіті, зокрема у нас в Станиславові, в минулому приділялась велика увага. В останні два десятиліття XIX ст. саме тут виникла міцна церковно-співоча школа, яка готувала професійні кадри для парафій усієї єпархії. Її засновником і керівником був диякон і ре∂ент катедри Ігнатій Полотнюк. Він першим у Галичині, та й у всій Україні, зорганізував церковних співців у своєрідну професійну спілку і розпочав видавати її друкований орган — тижневу газету «Дяківський Глас». З навчальною метою він видав посібник церковного співу Напівник (1902).

На сьогодні хоч і діють навчальні спеціалізовані заклади для підготовки дяків-регентів та дяків-катехитів, проте проблема нестачі професійних співців і надалі залишається нагальною. До числа закладів, які виховують і навчають церковних співців належить і Дяківсько-регентський Інститут при Івано-Франківському Богословському Університеті ім. св. Івана Золотоустого.

Відповідно до Декрету від 11. Лютого 2009 року Божого Преосвященного владики Кир Володимира Війтишина було дозволено в нашій Архієпархії організувати навчання в дяківсько-регентській школі. І вже в серпні 2010 р. була проведена перша сесія школи, на яку вступило всього 6 слухачів, згодом число студентів зросло до 16, проте закінчило школу в 2012 р. перших 12 випускників. Наступний випуск, який відбувся 2013 року – 10 дипломованих дяків і дяків-регентів. У 2013-2014 н. році школа була реформована у Дяківсько-регентський коледж при ІФТА, який закінчило 9 студентів. Загалом за ці роки навчання заклад закінчив 31 випускник. В середині 2014 р. коледж був реформований у Дяківсько-регентський Інститут при Івано-Франківському Богословському Університеті.

Дяківсько-реґентський Інститут має свій статут і внутрішній правильник,  відповідно до якого заклад покликаний до навчання та формування церковних співців та керівників церковних хорів. Метою діяльності Інституту є підготовка фахівців з церковного співу згідно з вченням Церкви, традиціями і звичаями східнохристиянського і українського церковного мистецтва, які зможуть професійно працювати у храмах дяками, регентами і співаками церковних хорів.

Завдання ДРІ:

  • надати слухачам ґрунтовні знання з історії і теорії церковного співу, професійні практичні знання, вміння і навички з сольфеджування, вокалу, диригування, ансамблевого співу в традиціях богослужбового співу Української Церкви;
  • надати слухачам широкі і різнобічні знання богословських основ церковного співу для розуміння життя і віровчення Церкви, а також для повноцінного втілення півчої практики в рамках церковного передання.

            Дяк-регент повинен знати і вміти:

  1. Основи віровчення і богослов’я Східного обряду.
  2. Основи півчої богослужбової практики, жанри-форми, структуру греко-візантійського обряду.
  3. Богослужбовий устав і співочий репертуар в традиціях УГКЦ.
  4. Аналізувати і розуміти богословський та мелодичний зміст півчого репертуару.
  5. Виконувати півчий хід богослужіння..
  6. Керувати церковним хором та навчити основ церковного співу всіх бажаючих долучитися до півчої практики.

 

Навчальною програмою передбачено вивчення наступних богословських та музичних предметів:

- Літургійний спів,
- Богослужбовий Устав,
- Літургійне Богослов’я
,
- Історія літургійного співу,
- Історія Церкви,

- Церковнослов’янська мова,
- Мистецтво володіння мовним апаратом,
- Психологія відносин,
- Сольфеджіо і теорія музики,
- Хоровий спів,
- Вокал,

- Диригування,
- Фортепіано,

- Комп’ютерні програми набору нот.