Науково-практичний семінар

Сьогодні, 27.11.2017 року, в рамках співпраці між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Івано-Франківським Богословським університетом імені святого Івана Золотоустого завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки Прикарпатського університету Іванна Стрихар провела науково-методичний семінар для магістрів-богословів. Семінар відбувся за ініціативи завідувача кафедри богослов’я Богословського університету, кандидата наук з богослов’я протоієрея Василя Гоголя.

Під час семінару слухачів було ознайомлено з контентом веб-сайту Наукової бібліотеки та з можливостями користування її фондами, зокрема, фондом рідкісної книги. На прикладі презентації сайту було представлено структуру бібліотеки, можливості роботи з електронним каталогом, електронною бібліотекою і віртуальною довідкою. Магістрів-богословів було ознайомлено з рубриками наукових та періодичних видань ПНУ.

Окремо Іванна Стрихар акцентувала увагу на нових вимогах щодо оформлення списку використаних джерел (ДСТУ 8302:2015). Слухачам було представлено «Методичні рекомендації щодо оформлення бібліографічного опису списків літератури», які підготовлені працівниками науково-методичного відділу бібліотеки під керівництвом заступника директора бібліотеки Романа Дзумедзея. Важливість використання даних методичних рекомендацій полягає в уніфікації принципів оформлення списку літератури під час написання кваліфікаційних студентських робіт.

В ході семінару Іванна Стрихар відповіла на численні запитання магістрів-богословів та запросила їх до тісної співпраці стосовно використання можливостей бібліотеки Прикарпатського університету.

доц. О.М.Білоус
Кандидат політичних наук