Обговорення магістерських робіт випускників богословського університету

У період 26 і 29 жовтня 2018 р. у конференц-залі Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого, під час розширеного засідання кафедр богослов’я та соціально-гуманітарних дисциплін, відбулося відкрите обговорення магістерських дипломних робіт.

Наукові керівники та тематика магістерських робіт були затверджені у листопаді 2017 р. Вченою Радою університету, і тепер викладачі та студенти мали можливість представити перші результати своїх наукових пошуків.

Відкрите засідання кафедри проводив завідувач випускової кафедри богослов’я, кандидат наук з богослов’я, доцент о. Василь Гоголь за участю наукових керівників – викладачів двох кафедр. Представлені напрацювання по магістерських роботах розкривали широке коло наукових проблем богословської та суміжних гуманітарних наук – біблістики, літургіки, морального богослов’я, канонічного права, історії філософії, психології релігії, сакрального мистецтва, історії Церкви. Позитивне враження від обговорених тез перших наукових праць студентів стало результатом плідної співпраці наукових керівників і студентів-магістрантів.

Наступне відкрите спільне засідання кафедр богослов’я та соціально-гуманітарних дисциплін з метою обговорення основної частини магістерських робіт заплановано на першу декаду лютого 2019 року.

 

Інфо-центр ІФБУ