Відбулося засідання Вченої ради

30 січня, під головуванням проректора з наукової роботи Олега Білоуса, відбулося засідання Вченої ради Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

На порядку денному було вісім питань, зокрема, «Про затвердження «Правил прийому у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». «Про створення наукових підрозділів ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», «Про підготовку ліцензійних та акредитаційних справ ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого». «Про затвердження «Положення про бібліотеку ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», «Правил користування бібліотекою ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», «Посадової інструкції директора бібліотеки ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», «Про зміни у складі редакційної колегії наукового вісника Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир», «Про організацію студентської наукової роботи у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», «Про розробку навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого».

Під час засідання члени Вченої ради заслухали доповіді щодо зазначених питань, обмінялися думками, висловили свої пропозиції та прийняли ухвали щодо кожного питання.

Серед іншого, затверджено «Правила прийому у ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого», створено три наукові підрозділи, зокрема, «Науково-дослідний інститут історії Церкви» (директор – Олег Єгрешій), «Науково-дослідний інститут канонічного права» (директор – Олександр Левицький), «Науково-дослідний інститут капеланства і родини» (директор – Руслан П’яста); змінено персональний склад редакційної колегії наукового вісника «Добрий Пастир», яку очолив доцент кафедри богослов’я, кандидат наук з богослов’я Високопреосвященний Архієпископ і Митрополит Володимир Війтишин; відповідальним за організацію наукової роботи студентів, аспірантів і молодих вчених призначено викладача кафедри богослов’я Василя Тучапця; затверджено графік та порядок роботи бібліотеки.

Члени Вченої ради обговорили інші поточні робочі питання діяльності Академії, щодо яких прийнято відповідні рішення і визначено відповідальних осіб за їх виконання.

Інфо-центр ІФА