Практика в Гімназії № 1

Проходячи педагогічну практику, ми змогли поглибити та закріпити знання з фахових дисциплін здобутих в Івано-Франківській Академії Івана Золотоустого. Це викликало ще більше прагнення вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.

Також важливою частиною цієї практики є спостереження за навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її та робити висновки. Вчителі з якими ми співпрацювали, виявляли свою привітність та часто допомагали, якщо виникала така потреба.

Педагогічна практика доповнює і збагачує теоретичну підготовку студентів, створює умови для вироблення в них вмінь та навичок.

Студенти практиканти української гімназії №1 м. Іван-Франківська. Бр. Майка В., бр. Гринда В., бр. Касіян Д., бр Кінах В., бр. Якимець Я., бр. Ільків Л., бр. Мавдрик І.

Інфо-центр ІФА