Науковий вісник «Добрий Пастир» отримав державну реєстрацію

Одним із найважливіших напрямів розвитку Івано-Франківської академії Івана Золотоустого є наукова діяльність її колективу, що реалізується, зокрема, через видання Наукового вісника «Добрий Пастир», заснованого 2007 року та офіційно зареєстрованого на обласному рівні. Упродовж 2007-2017 років видано одинадцять випусків цього збірника наукових праць.

З отриманням Академією державних ліцензій на підготовку бакалаврів та магістрів з богослов’я у 2018 році виникла потреба у підвищенні рівня наукового видання Академії. З метою сприяння розвитку богословських, філософських, історичних та інших соціально-гуманітарних наук, плекання інтелектуального життя Церкви, сприяння всебічному осмисленню християнського світогляду, публікування результатів дисертаційних робіт ректорат Академії здійснив у Міністерстві юстиції України державну перереєстрацію наукового видання на всеукраїнському рівні.

6 лютого 2019 року Міністерство юстиції України видало свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – «Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого УГКЦ «Добрий Пастир». Богослов’я. Філософія. Історія».

Прес-центр ІФА