Посадова інструкція викладача

Погоджено:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир Війтишин

 

 

Посадова інструкція викладача

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1. Загальні положення

1.1. Викладач призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та статуту університету.

1.2. Викладач безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедрою.

1.3. Викладач у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями ректора університету, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

2.1. Навчальна робота

2.1.1. Відповідно до тарифікованих годин – систематично готується до ведення занять відповідно специфіки навчальних предметів Богословського університету та Духовної Семінарії;

2.1.2. Формує фахові, освітні знання студентів відповідно специфіки Богословського університету та Духовної Семінарії на рівні вимог церковних і державних стандартів;

2.1.3. Здійснює позаурочну роботу із студентами (у формі консультацій, додаткових занять, тощо);

2.1.4. Постійно підвищує фаховий, загальноосвітній рівень знань за планами самоосвіти: участю в методичних заняттях, семінарах, курсах підвищення  кваліфікації;

2.1.5. Бере участь в організації навчально-методичної роботи кафедри;

2.1.6. Розробляє та пише робочі програми.

 

2.2. Наукова робота

2.2.1. Бере участь в розробці наукової тематики кафедри;

2.2.2. Разом із членами кафедри бере  участь в організації церковних та державних наукових програм, досліджень.

 

2.3. Виховна робота

2.3.1. Освітній процес з навчальних предметів використовує як засіб для формування духовності студентів і семінаристів;

2.3.2. Дбає про власну культуру мовлення, формує уміння студентів вільно володіти специфікою фахової мови;

2.3.3. В побуті університету та Духовної Семінарії дотримується етичних та моральних норм поведінки, які відповідають суспільному статусу педагога.

 

3. Права

Викладач має право:

3.1. Отримувати необхідну інформацію, що пов’язана з діяльністю університету;

3.2. Вимагати від керівництва університету забезпечення умов, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

 

4. Відповідальність

Викладач несе відповідальність:

4.1. За виклад програмового матеріалу на високому фаховому, науковому, методичному рівні;

4.2. З а збереження матеріальних цінностей, санітарно-гігієнічний стан, економне використання електроенергії в аудиторіях;

4.3. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.4. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.5. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Викладач повинен знати

5.1. Рішення Синоду єпископів УГКЦ з питань богословської  освіти та виховання і нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

5.2. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності університету і Духовної Семінарії.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду викладача призначається особа, яка має принаймні ступінь ліценціата з відповідної дисципліни.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Викладач співпрацює з завідувачем кафедрою для забезпечення виконання своїх обов’язків.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ «Про освіту» та Кодексу Канонів Східних Церков.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Івано-Франківського Богословського Університету

протоієрей Олександр Левицький