Посадова інструкція віце-ректора наукової роботи

Погоджено:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир Війтишин

 

Посадова інструкція віце-ректора з наукової роботи

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1. Загальні положення

1.1.Віце-ректор належить до категорії «Керівники».

1.2.Віце-ректор призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та статуту університету.

1.3. Віце-ректор безпосередньо підпорядковується ректору університету.

1.4. Віце-ректор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями ректора університету, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

2.1. Організаційно – наукова робота

2.1.1. Організовує науково-дослідну роботу науково-дослідної частини (відділ аспірантури), факультетів, кафедр (планування, координація, контроль, звітність);

2.1.2. Розробляє та здійснює заходи щодо спільних наукових досліджень вчених університету з вищими навчальними закладами України та науковими  установами зарубіжних країн;

2.1.3. Керує науково-видавничою діяльність університету (наукові збірники, вісники, монографії, проведення конференцій, симпозіумів і нарад);

2.1.4. Організовує роботу аспірантури, докторантури, складання кандидатського (ліценціатського) мінімуму і прийому кандидатських (ліценціатських) екзаменів;

2.1.5. Подає кандидатури наукових співробітників для призначення на вакантні посади;

2.1.6. Здійснює контроль за розподілом та використанням обладнання і матеріалів для наукової роботи;

2.1.7. Організовує роботу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських (ліценціатських) дисертацій;

2.1.8. Організовує надання своєчасних відповідей на питання і листи установ та громадян з питань наукової роботи університету;

2.1.9. Здійснює протокольне оформлення через ректорат проведення наукових конференцій в університеті;

2.1.10. Безпосередньо керує роботою наукової ради університету;

2.1.11. Контролює і направляє роботу науково-дослідної частини, наукової бібліотеки, видавничого центру;

2.1.12. Підготовляє накази та розпорядження про:

- наукові відрядження викладачів, аспірантів, докторантів, працівників науково-дослідної частини, допуск до складання кандидатських (ліценціатських) іспитів;

- відрядження студентів на наукові конференції;

2.1.13. Підписує:

- документи на видання наукової літератури;

- експертні висновки і скерування наукових робіт до друку;

- клопотання до наукових бібліотек і оргкомітетів наукових конференцій;

- посвідчення про складені кандидатські (ліценціатські) іспити;

- документи для захисту дисертацій, публікацій, автореферати;

- внутрішні документи, що стосуються наукової діяльності університету;

2.1.14. Візує заявки на придбання обладнання і матеріалів для наукової роботи.

 

2.3. Виховна робота

2.3.1. Постійно контролює виконання Закону про мови в Україні в навчально-виховному процесі.

2.3.2. Забезпечує створення в навчальному підрозділі психологічного клімату, який запобігає проявам корупції, хабарництва, порушення норм християнської етики та моралі.

 

2.4. Міжнародне співробітництво

2.4.1. Забезпечує розвиток освітніх, наукових та культурних зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими центрами та організаціями зарубіжних країн.

 

3. Права

Віце-ректор університету має право:

3.1. Отримувати необхідну інформацію, що пов’язана з діяльністю університету;

3.2. Вимагати від ректора університету забезпечення умов, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків;

3.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості роботи університету;

3.4. Видавати розпорядження, щодо наукової роботи університету.

 

4. Відповідальність

Віце-ректор університету несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.3. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Віце-ректор університету повинен знати

5.1. Чинне законодавство з питань підготовки фахівців у ВНЗ III-IV рівня акредитації;

5.2. Рішення Синоду єпископів УГКЦ з питань богословської освіти та виховання і нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності університету.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду віце-ректора з наукової роботи університету призначається особа з числа науково-педагогічних кадрів університету, які мають учене звання професора чи доцента і науковий ступінь доктора наук або кандидата наук. Граничний вік кандидата на посаду не може перевищувати сімдесят п’ять років.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Віце-ректор з наукової роботи співпрацює з ректором університету, ректором Духовної Семінарії, віце-ректорами, структурними підрозділами університету для забезпечення виконання своїх обов’язків.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ «Про освіту» та Кодексу Канонів Східних Церков.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор Івано-Франківського Богословського Університету

Проф., д-р протоієрей Олександр Левицький