Заявка на участь в конференції

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Єпископ Юліан Пелеш в релігійно-церковному і

громадському житті України»

(до 175-річчя від дня народження),

яка відбудеться 15 лютого 2018 р. в Івано-Франківську

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________

Місце роботи (навчання) ___________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Вчене звання, науковий ступінь _______________________________________

 

Тема виступу (статті) _______________________________________________

______________________________________________________________

 

Контактні дані:

робоча адреса ______________________________________________________

мобільний телефон _________________________________________________

електронна адреса __________________________________________________

 

 

Підпис, дата _______________________________________________________