Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Християнство в Україні: історичні витоки, сучасний стан і виклики ХХІ століття (до ювілею 1030-ліття хрещення України)»,

яка відбудеться в місті Івано-Франківськ 07 листопада 2018 року

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________

 

Місце роботи (навчання) ______________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

Посада ____________________________________________________________

 

Вчене звання, науковий ступінь __________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 

Тема виступу (статті) ___________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

Контактні дані:

 

робоча адреса ______________________________________________________

 

мобільний телефон _________________________________________________

 

електронна адреса __________________________________________________